Weather Report in Arabic

Weather reports in Arabic  تقرير الطقس
Weather forecast in Arabic


Weather Report in Arabic تقرير الطقس / Weather forecast in Arabic with audio. Arabic weather Vocabulary you need to know الرياح wild, Its speed in Arabic سرعتها Humidity in Arabic الرطوبة rainy in Arabic مطيرة Clouds السحب rise ارتفاع Temperature درجة الحرارة

Speaking Arabic starts with listening.

Develop your listening skills

Reproduce the Arabic sounds you hear as much as possible.

Don’t listen without paying attention


بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اعزائي المشاهدين.

bismillahi ra7maani ra7iim assalaalmu 3aleekum, a3zaai almushaahidiin
Peace be upon you, dear listeners
اليوم لاحظنا ارتفاع كبير في درجة الحرارة,

alyoom laa7atnaa irtifaa3 fii darajati al7araarara
. Today, we noticed a significant rise in the temperature.
بلغت الحرارة حوالي 41 درجة مئوية في ضواحي الكويت.

balaghat al7araarar 7awaali waa7id ow arba3iin ma aawiyat fii DHawaa7 il Kuweit
The temperature reached 41 degrees Celsius in the suburbs of Kuwait.
وايضاَ نرى التغيرات السريعة في درجة الحرارة بشكل كبير بين الليل و النهار

wo aydan naraa attaghayaraat assarii3ah fii rarajati al7araara bishakal kabiir beyna alyeyl wa annahaar
. We also noticed a significant and rapid change in the temperature between night and day.

و ستستمر الحرارة اليوم مرتفعة.

wo yastastamir alyoom murtafa3ah
The heat will continue to rise.


في مطار الكويت الدولي تصل درجة الحرارة من 48 الى 50 درجة مئوية.

fii madaar elkuwait aladii taSal darajatil 7araara min thamaanu wa arba3iin ilaa khamsiin daraja miawiyah
At Kuwait International Airport, the current temperature is 48-50 degrees Celsius.
في مدينة الكويت الرياح الان شمالية, سرعتها تصل الى 19 كيلومتر بالساعة

fii madiinatail alkuwait arrriyaa7 aillan shamaaliyha saur3atuhaa tasal ilaa tassi3ataa3ashar kiiloomitir bi-essa3ah
In the city of Kuwait, the wind is coming from the north, with speeds up to 19 kilometers per hour.
و ستكون الرياح على ازدياد في الساعات القادمة انشاء الله.

wo satakuun arriyaa7 3laa izdiyaad fii assaa3aat alqaadimah insha Allah
. The wind will increase in the coming hours, if God wills it.
تصل نسبة الرطوبة الى 85 درجة مئوية.

taSal nisbat arriTwiyyah ilaa khamsow Thamaaniin daraja miawiyah
The current humidity has reached 85 percent.
في الكويت اليوم السحب تكون كثيفة ولكن غير ممطرة.

fii alkuwaaiy alyoom assa7ab takuun khathiifah walaakin gheyr momaTara
Today, Kuwait has dense clouds but it is not rainy.
البحر اليوم يكون معتدل الى عالي الموج.

alba7ar alyoom yikoon mo3tadil ilaa 3laa almowj
The sea today has moderate to high waves.
وباچر شروق الشمس بيكون الساعة ال 5:10 دقايق الصبح

wa baajir isshamsh bitakuun ila khamsa wa 3ashara daqaa ig aSSba7
Tomorrow, sunrise will be at 5:10,
و غروب الشمس سيكون في حوالي الساعة 6:21 دقيقة.

wo quruubi shamshi sayakuun fii 7awaali issaa3ah sita waa7id ow 3ishiriin dagiigah
And sunset will be at 6:21.
لنشاهد الطقس المتوقع للاربعة الايام القادمة:

lina shaahid aTaqas almotawaqa3 liarba3a ilaayaam alqaadimah
Let’s review the expected weather for the next four days:

يوم الاحد سيكون بين 45 الى 47 درجة مئوية.

yoom el a7ad sayakuun beena waa7id ow araba3iin ilaa sab3aw arba3iin miaawiyah
Sunday will be between 45-47 degrees Celsius.
يوم الاثنين يكون ما بين45 الى 50 درجة مئوية.

yoom althineen maa beena khamsow araba3iin ilaa khamsiin daraja maiaawiyah
Monday will be between 45-50 degrees Celsius.
يوم الثلاث يكون ما بين44 الى 46 درجة مئوية.

yooma ithlaatha yokoon maa been abra3ow araba3iin ilaa sittow araba3iin daraja miaawiyah
Tuesday will be between 44-46 degrees Celsius.
الاربعاء بيكون بين 48 الى 49 درجة مئوية.

il arbi3aa mayoon been thamaanu arba3iin ilaa tis3ow araba3iin daraja
Wednesday will be between 48-49 degrees Celsius.

يكون هناك بعض الامطار و لكن الفرصة تكون ضئيلة جداً جداً.

yakoon hinaaka ba3ad almaTaar walaakin alforSa takuun daila jidan jidan
We will hope for some rain, but the chances are very low.
شكراً لحسن استماعكم اليوم، والسلام عليكم و رحمة الله.

Shukran la7asan istimaa3aakum alyoom wa assalaama 3aleekom wara7matulaahi
Thank you for listening to the weather report with us, and peace be upon you.

لاحضنا
laa7aDhanaa
we realized
ارتفاع
ifrifaa3
rise
درجة الحرارة
Darajatil 7araara
temperature
بلغت
balaghat
to reach
ضواحي
dawaa7ii
suburbs
تغيرات
taghayaraat
Changes
ستستمر
satastamir
will reach
الرياح
Arriyaa7
Wind
سرعتها
sur3atihaa
Speed
تصل
taSil
reach
ازدياد
izziyaad
to increase
نسبة
nisbat
rate
الرطوبة
arrudtuuba
humidity
السحب
as sa7ab
Clouds
كثيفة
Kathiifa
thick
🌁
مطيرة
mumadirah
rainy
موج
mowj
Waves
متوقع
mutawaqa3
to expect
فرص
furas

opportunities, chances

Share